Grupetto Bike & Coffee Club

I år starter vi opp en sosial sykkelklubb hvor vi  jobber hardt for at alle oss kaffe entusiater skal få gode tilbud på kaffe ++ fra en eller flere kaffe kjeder, meld deg inn i dag og kjøp våre spesial designede sykkel tøy til Grupetto Bike & Coffee Club

 

This year we are starting a social cycling club where we work hard for all of us coffee enthusiasts to get great offers on coffee ++ from one or more coffee chains, sign up today and buy our specially designed bike clothes for Grupetto Bike & Coffee Club

https://www.grupetto.eu/club/